Παγκόσμιος πάροχος λύσεων επεξεργασίας λυμάτων

Πάνω από 14 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή

Οθόνη φίλτρου τυμπάνου (Εξωτερική τροφοδοσία)